Contact Information

Address:Group 12, area 2, Quang Trung ward,
Thanh Niên street, Quy Nhơn, Bình Định.

Email:lavicoqn@gmail.com
Phone No:

Director:
Đinh Như Thanh+84 903 511 930
General Assistant:
Đinh Như Nguyên+84 934 994 334
Sales Department:

+84 56 354 7258
Fax:

+84 56 3747 294