IN FLEXO

Lạc Việt có thể cung cấp hầu hết các loại sản phẩm màng ghép phức hợp hiện có trên thị trường theo yêu cầu của quý khách hàng.

Chúng tôi hiện đang sản xuất 2 loại màng ghép phức hợp chính là Giấy/Nhôm/PE và OPP/PE.

 

IN  ỐNG ĐỒNG

Lạc Việt có thể cung cấp hầu hết các loại sản phẩm màng ghép phức hợp hiện có trên thị trường theo yêu cầu của quý khách hàng.

Chúng tôi hiện đang sản xuất 2 loại màng ghép phức hợp chính là Giấy/Nhôm/PE và OPP/PE.

 

GHÉP MÀNG

Couche 60~90 g/m2 / AL 6~30 μ / PE 10~100 μ

OPP 10~100 μ / PE đục 10~100 μ

Lạc Việt có thể cung cấp hầu hết các loại sản phẩm màng ghép phức hợp hiện có trên thị trường theo yêu cầu của quý khách hàng.

Chúng tôi hiện đang sản xuất 2 loại màng ghép phức hợp chính là Giấy/Nhôm/PE và OPP/PE.