Thông tin liên hệ

Địa chỉ:68 Thanh Niên, tp Quy Nhơn, Bình Định.
Email:
lavicoqn@gmail.com

Điện thoại:

Giám đốc:
Đinh Như Thanh
P. Giám đốc:
Đinh Như Nguyên+84 934 994 334
Phòng Kinh Doanh:

+84 56 354 7258
Fax:

+84 56 3747 294

 Bản đồ GOOGLE